Sidonnaisuusilmoitus: Tom Liljestrand
Tila:
Tarkastettu 06.05.2019


Luottamus- ja virkatehtävät
Muokattu
Jäsen - Kaupunginhallitus
13.06.2017
Johtotehtävät ja luottamustoimet
Muokattu
Ordförande i bestyrelsen - Veckum-Krogarbackens väglag - Väglag
13.06.2017
Ordförande i stiftelsens styrelse - Loviisan Asuntosäätiö - Lovisa Bostadsstiftelse - Uthyrning av bostäder Kunnan/kuntayhtymän nimeämänä edustajana
13.06.2017
Styrelseledamot - Lovisa Hamnfastigheter Ab - Kunnan/kuntayhtymän nimeämänä edustajana
16.01.2019
Vice ordförande i förvaltningsrådet - Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag - Handelsslag; dagligvaru-, bruks- och bränslehandel, rese- och restaurangverksamhet
13.06.2017
Merkittävä varallisuus tai muut sidonnaisuudet
Muokattu
Ei ilmoitettavia sidonnaisuuksia.