Sidonnaisuusilmoitus: Kenneth Hansson
Tila:
Tarkastettu 04.11.2019


Luottamus- ja virkatehtävät
Muokattu
Varajäsen - Näringslivs- och infrastrukturnämnden
17.07.2019
Johtotehtävät ja luottamustoimet
Muokattu
Disponent - Stiftelsen Lovisa Åldringsbostäder - 0290254-2 - Åldringsboende Kunnan/kuntayhtymän nimeämänä edustajana
17.07.2019
Merkittävä varallisuus tai muut sidonnaisuudet
Muokattu
Ei ilmoitettavia sidonnaisuuksia.