Sidonnaisuusilmoitus: Mia Aitokari
Tila:
Tarkastettu 13.02.2019


Luottamus- ja virkatehtävät
Muokattu
Varapuheenjohtaja - Revisionsnämnden
08.06.2017
Johtotehtävät ja luottamustoimet
Muokattu
Ordförande - Isnäs byaråd rf - 1454279-1 - Uthyrningsverksamhet
27.10.2017
Styrelsemedlem - Kamratförbundet för Kuggomskolan rf - Uthyrningsverksamhet
27.10.2017
Viceordförande - Lovisanejdens kyrkliga samfällighet - Gemensamma kyrkorådet
13.02.2019
Merkittävä varallisuus tai muut sidonnaisuudet
Muokattu
Ägare av halva fastigheten - Wildemansgård, Isnäs FO-nummer 1592805-5 - Kiinteistön omistus
08.06.2017